Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Ändring av konventionen den 25 juni 1998 (SÖ 2005:28) om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser o SÖ 2008:41

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Ändring av konventionen den 25 juni 1998 (SÖ 2005:28) om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor.
Almaty den 27 maj 2005