Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazaksta SÖ 1998:59

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan, jämte slutakt. Bryssel den 23 januari 1995