Hoppa till huvudinnehåll
Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Armenien

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Armenien samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Sedan den så kallade Sammetsrevolutionen 2018 och nyvalet i december samma år har de demokratiska institutionerna och respekten för de mänskliga rättigheterna stärkts i Armenien. Det gäller bland annat yttrandefriheten samt förenings- och församlingsfriheten. Utmaningar kvarstår dock bland annat vad gäller rättsväsendet, svaga offentliga institutioner och den fortsatta kampen mot korruption. Armeniens konstitution och övrig lagstiftning speglar ambitionen att garantera alla individer de mänskliga rättigheterna. I praktiken finns det dock brister i tillämpningen av lagstiftningen som hindrar många människor från att fullt ut åtnjuta dessa rättigheter.

Sedan maktskiftet 2018 bedriver Armeniens regering och statliga institutioner ett mer aktivt arbete för att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna i landet. Regeringen har antagit en handlingsplan på området för perioden 2020 - 2022. Det internationella samfundets ökande engagemang förbättrar förutsättningarna för ett uthålligt reformarbete.

Rättsväsendet är i stort behov av reformer och prioriteras i den nuvarande armeniska regeringen. Regeringen har bland annat vidtagit åtgärder för att bekämpa korruptionen inom rättsväsendet. En antikorruptionskommission inrättades 2019. En genomgripande granskningsprocess för domarkandidater, som ett led i att öka rättsväsendets oberoende, diskuteras i parlamentet.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.

Laddar...