Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Kuba

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Kuba samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Kuba är en enpartistat där de medborgerliga och politiska rättigheterna är allvarligt kringskurna. Efter bröderna Fidel och Raúl Castros 59 år vid presidentposten valdes Miguel Díaz-Canel i april 2018 till ny president av nationalförsamlingen. Regimens karaktär har emellertid inte förändrats. Raúl Castro sitter kvar som förstesekreterare i kommunistpartiet fram till 2021.

I den nya konstitutionen som antogs genom en folkomröstning i februari 2019 angavs att de mänskliga rättigheterna är universella och okränkbara. Det rättsliga skyddet stärktes på flera områden, men det oåterkalleliga socialistiska enpartisystemet kvarstår.

Den långsamma implementeringen av planerade ekonomiska reformer, utvecklingen i bundsförvanten Venezuela och de allt hårdare amerikanska sanktionerna har lett till en svår ekonomisk situation i Kuba.

Nya civilsamhällesaktörer såsom oberoende journalister, akademiker, entreprenörer och konstnärer har växt fram i takt med expansionen av internet de senaste åren. De söker en debatt utanför statligt kontrollerade fora men verkar i en juridiskt oklar situation. Många av dem rapporterar om övervakning och hot från säkerhetstjänsten. Politiskt oliktänkande och deras familjemedlemmar utsätts för trakasserier av polis och säkerhetstjänst och ibland även för godtyckliga frihetsberövanden. Oppositionellas möten och sammankomster förhindras frekvent av säkerhetstjänsten, exempelvis genom att deltagare hindras att lämna sina bostäder.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.