Hoppa till huvudinnehåll
Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Mexiko

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Mexiko samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Mexiko är en demokrati med ett relativt starkt institutionellt och rättsligt ramverk till skydd för de mänskliga rättigheterna, men såväl internationella som nationella rapportörer konstaterar allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i landet.

Nuvarande regering, som tillträdde 1 december 2018, har visat ökad öppenhet för att diskutera de utmaningar landet står inför vad gäller upprätthållandet av respekten för de mänskliga rättigheterna, men organiserad brottslighet, omfattande korruption och utbredd straffrihet utgör hinder för framsteg.

Våldsnivåerna är höga för ett land som inte befinner sig i konflikt, med cirka 27 mord per 100 000 invånare 2019. Det är det högsta antalet mördade sedan mätningarna påbörjades 1997. Utbredd användning av tortyr förekommer enligt människorättsorganisationer och FN, även i form av sexuella och könsbaserade övergrepp, i syfte att få fram information och erkännanden av misstänkta brottslingar. Utomrättsliga mord förekommer.

Samtidigt som medialandskapet är vitalt och öppet är Mexiko farligt att verka i som journalist. 2019 mördades minst elva journalister och 19 människorättsförsvarare på grund av sitt arbete.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.

Laddar...