Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Nicaragua

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Nicaragua samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Statsförvaltningen kännetecknas av en allt högre grad av politisering, ökad maktcentralisering samt auktoritära tendenser. Gränserna mellan staten, regeringspartiet och presidentfamiljen blir gradvis otydligare. Presidentvalet 2016 vanns av Daniel Ortega som därmed inleder sin fjärde mandatperiod. Valet präglades av brist på transparens och oppositionen underminerades. Ortegas fru Rosario Murillo intog vicepresidentposten, vilket ytterligare koncentrerar makten till familjen Ortega.

Civilsamhällesorganisationer och media som är kritiska mot regeringen eller regeringspartiet motarbetas och människorättsförsvarare utsätts för trakasserier av myndigheterna, främst de som arbetar med urfolks, afro-nicaraguaners och kvinnors rättigheter.

Urfolk lever i större utsträckning i fattigdom och diskriminering än andra grupper. På Atlantkusten är situationen särskilt allvarlig, en markkonflikt på norra Atlantkusten mellan urfolk och bosättare har hittills kostat 28 människor livet.

Nicaragua präglas av patriarkala strukturer vilket bland annat visar sig i den höga förekomsten av våld mot kvinnor och den höga straffriheten för sådana brott. Nicaragua har ett totalförbud mot abort. En illegal abort kan ge mellan ett och fyra års fängelse och läkare som medverkar vid en abort riskerar upp till tio års fängelse. Abortförbudet är resultatet av en överenskommelse mellan president Ortega och företrädare för den katolska kyrkan. Nicaragua har också Latinamerikas högsta frekvens av tonårsgraviditeter med cirka 90 graviditeter per 1 000 flickor mellan 15 och 19 år.

Många av landets barn, som utgör 40 procent av Nicaraguas befolkning, saknar födelsebevis och omfattas därmed inte av offentlig sjukvård eller utbildning. Förekomsten av kriminella ungdomsgäng, alkohol- och drogmissbruk ökar.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.