Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Ryssland

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Ryssland samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Respekten för de mänskliga rättigheterna i Ryssland fortsätter att försämras sedan protestvågen mot valfusk och korruption 2011-12 och Vladimir Putins återkomst till presidentposten 2012. Antalet repressiva åtgärder har ökat markant med lagstiftning, propaganda och en politiserad rättsapparat som huvudsakliga verktyg. Antalet personer som anses ha dömts på politiska grunder ökar.

Utrymmet för det civila samhället fortsätter att krympa, bland annat till följd av lagarna om så kallade utländska agenter och oönskade organisationer. Trakasserier, våld och politiskt motiverade rättsliga åtgärder mot människo-rättsförsvarare och oppositionella är vanligt förekommande. Även repressalier mot advokater och jurister som försvararar människorätts-försvarare och oppositionella ökar.

Lagstiftning mot bland annat extremism, landsförräderi, terrorism och separatism används för att tysta oliktänkande och kritiker. Under 2019 tillkom tre nya lagar som bidrar till att ytterligare kringskära yttrandefriheten: lagen om spridning av falska nyheter; lagen om spridning av information som uppvisar uppenbar respektlöshet mot samhället, staten och statliga organ; samt lagen om ett suveränt internet. Självcensuren bedöms ha ökat bland såväl medier som konstnärliga utövare.

Den lagstadgade mötesfriheten inskränks av myndigheterna. Rättsliga åtgärder mot organisatörer av och deltagare i fredliga demonstrationer som kritiserar makten förekommer i hög utsträckning.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.