Hoppa till huvudinnehåll
Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Sydafrika

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Sydafrika samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Sydafrikas konstitution garanterar alla medborgares lika rättigheter oberoende av ras, kön, sexuell läggning eller religiös tillhörighet. Stora framsteg har gjorts givet de utmaningar som fanns vid demokratins införande 1994. Den tidigare apartheidregimen har ersatts av demokratiska institutioner, ett oberoende domstolsväsende, ett livskraftigt civilsamhälle, fria medier samt självständiga institutioner.

Sydafrika är samtidigt ett av världens mest ojämlika länder. Ras- och diskrimineringslagar har visserligen tagits bort, men arvet från apartheid slår fortfarande igenom och skillnaderna i villkor och möjligheter kan vara stora. Lagstiftning och politiska program för att komma tillrätta med detta finns på plats, men genomförandet uppvisar brister. Trots relativt framgångsrika satsningar på att höja levnadsstandarden för den genomsnittlige sydafrikanen förblir de konstitutionsskyddade ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna några av Sydafrikas allra största utmaningar.

Sydafrika är en konstitutionell, demokratisk republik med federala inslag. Det råder politisk pluralism samtidigt som ANC har fått egen, men minskande, majoritet sedan demokratins införande 1994.

Rättsväsendets oberoende är skyddat i konstitutionen, vilket i allmänhet efterlevs väl. Överbelastning, organisatoriska utmaningar och korruption präglar dock statliga och lokala myndigheter inom både rättsväsendet och övrig samhällsservice. Flera undersökningskommissioner har inrättats för att utreda korruptionen i statsapparaten. Samtidigt pågår ett arbete för att återuppbygga korruptionsbekämpande myndigheter liksom vissa statsägda bolag som varit särskilt utsatta för korruption.

Våldsbrottsligheten i landet är fortsatt mycket hög, med cirka 56 mord per dag.

Konstitutionen betonar och ger ett starkt skydd för jämställdhet. Goda resultat återfinns på områden som deltagande i grundskoleutbildning och kvinnlig representation i parlamentet. Sämre resultat återfinns vad gäller bland annat kvinnors situation på arbetsmarknaden. Trots konstitutionens skydd för jämställdhet fortsätter våld mot kvinnor och flickor att vara mycket omfattande. Andelen mord på kvinnor är bland de högsta i världen. Det sexuella våldet är utbrett.

Sedan 2006 kan alla par oavsett sexuell läggning ingå partnerskap eller äktenskap. Det finns emellertid en relativt utbredd homofobi i delar av landet, samtidigt som det inte minst i de större städerna finns en stor öppenhet gentemot hbtq-personer. En rapport från ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) från 2019 konstaterades att fysiskt våld, ofta sexuellt, mot hbtq-personer var ett mycket vanligt problem i Sydafrika och att dessa brott sällan leder till fällande dom.

Medie- och pressfriheten, inklusive informationsfriheten, respekteras i allmänhet väl. Sydafrika har ett livaktigt civilsamhälle och stort och varierat medieutbud som resulterar i hård granskning av makthavare och relativt gynnsamma förhållanden för normkritiska konst- och kulturutövare.

 

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.

Laddar...