Hoppa till huvudinnehåll
Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Montenegro

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Montenegro samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Montenegro är en parlamentarisk demokrati med regelbundna val. Landets lagstiftning och institutionella ramverk har till stor del anpassats till att vara i linje med EU-standard, men det finns brister i genomförandet.

2020 genomfördes för första gången i landets moderna historia ett reellt och fredligt maktskifte då det tidigare statsbärande partiet, som suttit vid makten sedan andra världskrigets slut, förlorade valet. Landet har på senare tid genomgått en turbulent period såväl politiskt som ekonomiskt.

Landet är sedan 2010 kandidatland till Europeiska unionen. I EU-förhandlingarna har särskilt stor vikt lagts vid rättsväsendets oberoende. Omfattande handlingsplaner för att råda bot på brister vad gäller korruption och rättsväsendets ineffektivitet och sårbarhet för politiska påtryckningar har upprättats. Den politiska turbulensen i landet har dock lett till att såväl reformtakten som förhandlingarna om ett EU-närmande har saktat in.

Korruption och klientilism utgör utbredda problem som hämmar åtnjutandet av mänskliga rättigheter. Detta hänger delvis samman med bristen på demokratiska traditioner, svaga institutioner och ett politiskt system som fram till nyligen dominerats av ett politiskt parti.

Montenegro har ett relativt aktivt civilsamhälle, med en mängd civilsamhällsorganisationer som i stort kan verka fritt, Många företräds av kvinnor, vilket bildat en viss motvikt åt den traditionellt mansdominerade politiska sfären. Anklagelser om statligt finansierade smutskastningskampanjer av regeringskritiska medier och ouppklarade attacker och mord på journalister kastar en skugga över medielandskapet. Någon systematisk förföljelse av journalister förekommer emellertid inte.

Montenegro är av tradition ett patriarkalt samhälle, där jämställdhet mellan könen inte är en prioriterad politisk fråga. Kvinnor är underrepresenterade i politik, näringsliv och arbetsliv. Mäns våld mot kvinnor är vanligt förekommande och uppges ha ökat ytterligare under pandemin. Det finns fortsatt en negativ syn på hbtqi-personer i samhället, men utvecklingen går i en mer tolerant riktning. 2021 blev Montenegro det första landet i västra Balkanregionen som tillåter samkönade äktenskap och partnerskap.

Personer som tillhör minoritetsgrupperna romer och ashkalier, liksom personer med funktionsnedsättningar, har ofta bristande tillgång till grundläggande samhällstjänster och utsätts för diskriminering och exkludering.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.

Laddar...