Hoppa till huvudinnehåll
Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Sudan

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Sudan samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Sudan befinner sig i en snabb politisk förändringsprocess. Den övergångsregering som styr landet har som ambition att stärka demokratin, rättsstaten och de mänskliga rättigheterna, men utmaningarna är många.

Efter månader av omfattande folkliga demonstrationer, ursprungligen med grund i Sudans djupa ekonomiska kris, avsattes president Omar al-Bashir den 11 april 2019 efter 30 år vid makten. Militären tillkännagav att regeringen hade upplösts och att konstitutionen hade upphört att gälla. Samtidigt upplöstes landets parlament.

I juni 2019 bröt militären med våld upp de fredliga demonstrationer som under en period ägt rum utanför försvarshögkvarteret och uppskattningsvis dödades minst hundra civila. I augusti 2019 slöts ett avtal om övergångsstyre mellan militärrådet och proteströrelsen, efter två månader av intensiv medling av Afrikanska unionen (AU) och Etiopien. Ett politiskt och konstitutionellt avtal skrevs formellt under den 17 augusti 2019. Ett suveränt råd med både civila och militära representanter bildades och en civil, teknokratisk regering utsågs för att leda arbetet under en treårig övergångsperiod.

Regeringen har tillkännagivit ett antal prioriteringar för övergångsperioden: fredssamtal ska inledas med landets väpnade grupper för att uppnå en hållbar fred; alla medborgare ska ges lika rättigheter och möjligheter; ekonomin ska stabiliseras och reformeras; fattigdomen ska lindras och ett mer produktivt och rättvist ekonomiskt system ska upprättas. Andra frågor som lyfts fram av regeringen är att en fungerande rättsstat ska byggas, de mänskliga rättigheterna ska främjas och grunden läggas för övergångsrättvisa. Regeringen har också angivit grundläggande principer om icke-våld, demokrati och en stärkt roll för kvinnor samt ungdomar under övergångsperioden. Demokratiska val ska genomföras 2022.

Regeringen slöt i september 2019 en överenskommelse med FN om att låta FN:s högkommissariat för de mänskliga rättigheterna (OHCHR) öppna ett kontor i huvudstaden Khartoum och regionkontor i fem delstater, bland annat Darfur. Regeringen har också meddelat sin avsikt att underteckna konventionen om avskaffande av alla former av diskriminering av kvinnor (CEDAW) och FN:s konvention mot tortyr (UNCAT) samt att inrätta en juridisk reformkommission med målet att harmonisera befintliga lagar med internationella standarder. Regeringen har inlett ett arbete med att motverka straffriheten, samt med att reformera den nationella säkerhetstjänsten och förbättra yttrande- och mediefriheten.

Många utmaningar kvarstår dock. Rättssystemet är i grunden detsamma som före regeringsskiftet och reformer kommer att ta tid att genomföra. Rättsväsendet är formellt oberoende, men är i realiteten inte självständigt. Medlemmar av säkerhetstjänsten fortsätter att åtnjuta straffrihet för kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Yttrande- och mediefriheten har förbättrats sedan övergångsregeringens tillträde, men den rättsliga ramen ger fortfarande inte journalister tillräckligt med skydd för att de ska kunna utföra sitt arbete utan hot om repressalier.

Civilsamhällets formella utrymme är fortsatt begränsat och det finns stora utmaningar vad gäller rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr. Människohandel förekommer och dödsstraff kan utdömas. Kvaliteten på undervisningen i de offentliga skolorna är låg och stora delar av befolkningen lever i fattigdom. Lagstiftningen diskriminerar kvinnor på flera områden. Homosexuella relationer kan i vissa fall bestraffas med dödsstraff och det finns en stor intolerans i samhället mot relationer som inte är heterosexuella. Barns rättigheter kränks på många sätt; särskilt utsatta är barn i konfliktområden.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.

Laddar...