Sudan

Sverige har breda relationer med Sudan som omfattar utvecklingssamarbete, handel, näringslivskontakter och humanitär hjälp, samt ett stort politiskt engagemang för att stödja den demokratiska transitionen och freds- och statsbyggnadsprocesser.

Sveriges nuvarande strategi för utvecklingssamarbetet med Sudan omfattar perioden 2018–2022. Strategin omfattar totalt 1,6 miljarder kronor. Fokusområden är hållbar fred, mänskliga rättigheter demokrati och rättsstatens principer samt miljö, klimat, jordbruk och energi. Sverige har också ett omfattande humanitärt bistånd till Sudan.

Ett antal svenska företag bedriver verksamhet i Sudan.

Sverige representeras i Sudan av Sveriges ambassad i Khartoum. Ambassadören är även sidoackrediterad till Sydsudan. Sudan har också en ambassad i Stockholm.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Sudan

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 18 träffar.