Den svenska evakueringsinsatsen i Sudan

Publicerad

Vid en pressträff under torsdagen redogjorde statsminister Ulf Kristersson tillsammans med försvarsminister Pål Jonson och generallöjtnant Carl-Johan Edström för Sveriges evakueringsinsatser i Sudan den gångna veckan. Igår kväll klockan 22 avslutades den svenska delen av den militära evakueringsoperationen i Sudan. Men det pågår fortfarande insatser av internationella partners och fler svenskar som vill, kan komma att flygas hem.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

I den första fasen av den svenska evakueringsinsatsen har fokus legat på att så snabbt som möjligt evakuera utsänd svensk ambassadpersonal och deras anhöriga.  Detta gjordes i söndags med hjälp av den franska Försvarsmakten och innebar att all utsänd personal och deras familjemedlemmar i tisdags morse kunde landa på Arlanda där de togs emot av utrikesministern och Sidas generaldirektör. Utmattade men oskadda.

– Den andra fasen i den svenska evakueringsinsatsen har fokuserat på att evakuera fler svenska medborgare samt internationella medborgare, med stöd av den svenska Försvarsmakten. Den fasen avslutades igår och har inneburit att sammantaget runt 100 svenskar har evakuerats av den luftbro som Sverige upprättat tillsammans med andra länder och internationella partners. Därutöver har ett antal svenska medborgare lämnat Sudan på andra sätt. Med de sju svenska flygen har Sverige sedan i måndags evakuerat cirka 160 personer, runt 60 svenskar och drygt 100 utländska medborgare, säger statsminister Ulf Kristersson.

Insatsen har genomförts i nära samarbete med Sveriges internationella partners och i särskilt nära samarbete med Frankrike och Tyskland.

– Jag vill tacka alla som varit inblandade i denna evakuering för deras extraordinära insatser och särskilt framhålla den professionalitet Försvarsmakten och Utrikesdepartementet visat prov på under tuffa förhållanden, vilken också uppmärksammats och uppskattats av våra partners, säger statsminister Ulf Kristersson.

Utrikesdepartementet har aktivt informerat svenskar i Sudan om evakueringsalternativen med flyg och kommer fortsätta att hålla svenskar i Sudan informerade. Men var och en har ett eget ansvar och det innebär att var och en är ansvarig för att själv ta sig till flygplatsen. Det finns sedan länge en reseavrådan från Utrikesdepartementet när det gäller Sudan, vilket alltid är en stark indikation på att besök och vistelse i ett land är förenat med stora risker.

Presskontakt

Hanna Strömberg
Pressekreterare hos statsminister Ulf Kristersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-128 61 69
e-post till Hanna Strömberg
Johan Hjelmstrand
Pressekreterare hos försvarsminister Pål Jonson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 69 22
e-post till Johan Hjelmstrand