Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ukraina och arbete mot korruption på agendan när bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell deltar i EU:s biståndsministermöte

Publicerad

Den 4 maj deltar bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell i EU:s biståndsministermöte i Bryssel. Biståndsministrarna kommer bland annat att diskutera stödet till Ukrainas återuppbyggnad, reformeringen av de multilaterala utvecklingsbankerna och händelseutvecklingen i Sudan. Vid mötet antas också slutsatser om EU:s arbete med korruption som utvecklingshinder.

– Stödet till Ukraina fortsätter att vara den enskilt viktigaste frågan under det svenska ordförandeskapet och det är viktigt att vi i biståndsministerkretsen fortsätter att samordna oss för ett effektivt och samlat stöd från EU. Även i frågan om den mycket oroande utvecklingen i Sudan är det centralt att vi inom EU samordnar vårt stöd till humanitära aktörer och fortsätter att driva på för obehindrat humanitärt tillträde, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell. 

Vid mötet väntas biståndsministrarna anta rådsslutsatser om EU:s arbete med korruption som utvecklingshinder. Det svenska ordförandeskapet har lett förhandlingarna om slutsatserna.

– Arbetet med korruption som utvecklingshinder är en prioritering för Sveriges ordförandeskap. Korruption utgör ett hinder för utveckling och gör det svårare att motverka fattigdom. Korruption gör det också svårare att skydda och försvara demokrati, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter, inte minst för kvinnor och flickor. Rådsslutsatserna, som Sverige har tagit initiativ till, ger EU en viktig plattform för att höja ambitionerna i arbetet mot korruption som utvecklingshinder. säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

I anslutning till mötet träffar EU:s biståndsministrar även generalsekreteraren för FN:s konferens för handel och utveckling (UNCTAD). EU:s biståndsministrar har också ett informellt möte med chefen för Europeiska investeringsbanken (EIB).

Presskontakt

Karl Opdal
Pressekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell
Telefon (växel) 08-405 10 00