Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Colombia

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Colombia samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Colombia är en generellt sett väl fungerande demokrati och rättsstat med fria och rättvisa val, politisk pluralism och en aktiv opposition. Utöver det ordinarie rättssystemet finns ett system för övergångsrättvisa för att hantera storskaliga kränkningar och övergrepp mot de mänskliga rättigheterna begångna under den mångåriga interna väpnade konflikten med FARC-gerillan som varade fram till 1 december 2016. Utmaningarna är dock stora för rättsväsendet och implementeringen av lagar och regelverk kritiseras för att vara långsam och bristfällig. Straffriheten är utbredd.

Den omfattande migrationen med över 1,6 miljoner migranter från Venezuela sedan 2015 har förvärrat säkerhetssituationen och den humanitära situationen för flyktingar och för andra utsatta. Stora insatser har genomförts av regeringen för att bland annat stärka migranternas rättsliga skydd.

2019 ökade våldsnivåerna i delar av landet, efter att ha sjunkit efter det historiska fredsavtalet mellan regeringen och FARC-gerillan 2016. Trots insatser för att främja fredsavtalets genomförande är den statliga närvaron i flera regioner fortsatt begränsad, vilket lämnar utrymme för olika icke-statliga väpnade aktörer. Väpnade aktörers konflikter över illegala ekonomier, såsom produktion och smuggling av narkotika, är nära sammankopplade med otrygghet för civilbefolkningen.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.