Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Venezuela

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Venezuela samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Situationen för de mänskliga rättigheterna i Venezuela är mycket allvarlig. Regeringen för sedan ett tiotal år en politik som har urholkat det demokratiska systemet och rättstatens principer, samt allvarligt reducerat det venezolanska folkets möjlighet att åtnjuta de mänskliga rättigheterna. Den negativa utvecklingen har de senaste åren accelererat.

Rättsväsendet är inte självständigt och de instanser som ska värna de mänskliga rättigheterna uppvisar stora brister. FN liksom civilsamhällesorganisationer vittnar om allvarliga kränkningar av befolkningens medborgerliga och politiska rättigheter. De rapporterar om utomrättsliga avrättningar, godtyckliga gripanden, tortyr och repression mot oppositionella samt bristfälliga förhållanden i landets fängelser.

Pressfriheten, yttrandefriheten samt mötes- och föreningsfriheterna är starkt inskränkta. Människorättsförsvarare trakasseras och motarbetas och oberoende journalister och medier förhindras att utföra sitt arbete. Författningen begränsar strejkrätten och systematiska övergrepp av de fackliga rättigheterna förekommer.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.