Europa och Centralasien

Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik, biståndspolitik och handelspolitik påverkas i högsta grad av vårt medlemskap i Europeiska unionen. I stället för att Sverige uttalar sig som enskilt land i exempelvis FN görs gemensamma uttalanden av EU, som samtliga medlemsstater har kommit överens om.