Lettland

Sverige är en viktig aktör i Lettland, relationerna mellan våra länder är mycket god och dialogen är tät, såväl politiskt, ekonomiskt som genom lokalt och regionalt samarbete och i EU. Den mellersta delen av Lettland, tidigare Livland, var svenskt mellan 1621 och 1709. Omkring 6 000 letter kom till Sverige som flyktingar i samband med andra världskriget, varför det också finns starka band mellan länderna på det personliga planet. Sverige var starkt engagerat i uppbyggnaden av samhället i samband med Lettlands återvunna självständighet 1991 och senare i förberedelserna inför landets EU-inträde.

Drygt 600 svenskar är bosatta i Lettland och turismen i båda riktningarna har ökat på senare år som en följd av förbättrade flyg- och båtförbindelser. Sverige har en stor företagsnärvaro i Lettland och ca 800 svenskrelaterade företag är verksamma i landet. Sverige står också för den största delen av de utländska investeringarna. Swedbank, SEB och Nordea är landets största banker med drygt 50 procent av marknaden. ICA/Rimi är ett av de största detaljhandelsföretagen och Telia Sonera och Tele2 är betydande aktörer i telekomsektorn. Hennes & Mauritz öppnade sin första butik i Baltikum i Riga 2012 och har sedan expanderat i regionen. IKEA öppnade varuhus i Riga 2018.

Stockholm School of Economics i Riga (SSE Riga), som grundades på initiativ av Handelshögskolan i Stockholm 1994, är idag väletablerad i Riga och dess företrädare deltar aktivt i den ekonomiska debatten i Lettland.

År 2004 var en milstolpe för Lettland då de två övergripande utrikespolitiska målen medlemskap i EU och Nato förverkligades. Från 2014 ingår Lettland dessutom i eurozonen och har därmed euron som betalningsmedel. Närheten och förhållandet till Ryssland präglar utrikespolitiken och förbindelserna länderna emellan har ofta varit ansträngda. Lettland värnar om det goda samarbetet kring Östersjön och man framhåller alltmer vikten av att främja det nordisk-baltiska samarbetet. Inom EU ligger Lettland nära Sverige i flertalet frågor.

Då Lettland 2018 firade 100 år sedan självständigheten 1918 uppmärksammades det med en gåva från Sverige om 10 miljoner kronor till inrättandet av en samarbetsfond för att stimulera kontakter mellan framför allt unga svenskar och letter.  

Undervisning i svenska bedrivs på ett tiotal institutioner i Lettland och det finns uppskattningsvis ca 500 elever som studerar svenska, varav cirka 200 på universitetsnivå. Intresset för svensk litteratur, film, musik och bildkonst/design är stort. Översättningar av svensk skönlitteratur, moderna deckare såväl som klassiska författare, och barnlitteratur publiceras frekvent. Många yngre svenska musikartister är välkända i Lettland.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Lettland

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 26 träffar.