Lettland

Relationerna mellan Sverige och Lettland är mycket goda med en nära dialog, såväl bilateralt som inom det nordisk-baltiska samarbetet (NB8), EU (NB6) och i andra internationella organisationer.

Det finns starka band mellan Sverige och Lettland. Livland (mellersta delen av Lettland) tillhörde Sverige mellan 1621 och 1709. I slutskedet av andra världskriget kom uppskattningsvis 6 000 letter som flyktingar till Sverige. Efter Lettlands återvunna självständighet 1991 var Sverige bland de första länder att öppna en ambassad i landet. Sverige var även mycket engagerat i uppbyggnaden av samhället under 1990-talet, likaså i förberedelserna inför Lettlands anslutning till EU.

Lettlands syn på försvar och säkerhet grundar sig i landets geopolitiska läge och historiska bakgrund. År 2004 uppnåddes två centrala säkerhets- och utrikespolitiska ambitioner - medlemskap i EU och i Nato. 2014 anslöts Lettland till eurozonen.

Lettland värnar det goda samarbetet runt Östersjön och framhåller vikten av att främja nordisk-baltiskt samarbete inom bland annat grön och digital omställning. Sverige och Lettland har bred samsyn inom flera EU-relaterade frågor.

Sverige har stora näringslivsintressen i Lettland. Sverige står för den största andelen av utländska direktinvesteringarna. Swedbank och SEB tillhör Lettlands största banker och ICA-ägda Rimi är ett av de största detaljhandelsföretagen. Telia och Tele2 är de största aktörerna i telekomsektorn. Södra är den största privata skogsägaren. Vidare har flera svenska företag så kallade shared services centers och backoffice-funktioner i Lettland, inte minst tack vare ett fördelaktigt löneläge.

Stockholm School of Economics in Riga (SSE-R), som grundades 1994 på initiativ av Handelshögskolan i Stockholm, är en väletablerad högskola med högt anseende och stark koppling till Sverige.

Resandet i båda riktningar är omfattande - såväl för arbete, studier och turism. Det finns ett stort antal svenska medicin- och tandläkarstudenter i Lettland, främst vid Stradinsuniversitetet. Svenskundervisning i Lettland bedrivs vid ett antal gymnasie- och högskolor. Intresset för svensk film, bildkonst och design är stort. Även svensk litteratur finns i bokhandlar, såväl deckare som barnlitteratur och klassiska författare.

Med anledning av att Lettland 2018 firade 100 år av självständighet instiftades en samarbetsfond för ökat utbyte och kunskapsdelning mellan letter och svenskar, med särskilt fokus på den unga generationen. Som grundbidrag avsatte den svenska regeringen 10 miljoner kronor.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Lettland

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 27 träffar.