Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Förlängd avrådan för Estland, Irland, Lettland och Litauen

Publicerad

UD har idag beslutat att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till Estland, Irland, Lettland och Litauen till och med den 4 november.

UD bedömer inte att det har skett förändringar i de aktuella länderna som i nuläget skulle föranleda en hävd avrådan.

UD har den senaste tiden hävt avrådan från icke nödvändiga resor till flertalet länder i Europa. Detta innebär inte att situationen är som vanligt igen. Lokala bestämmelser, restriktioner och krav på karantän som påverkar svenska resenärer, kan återinföras med kort framförhållning om situationen förändras.

Oavsett vart man reser vilar ett stort ansvar på den enskilde resenären. Varje resenär bör förbereda sig ordentligt inför en resa, hålla sig välinformerad om aktuella inresebestämmelser och följa lokala myndigheters råd och anvisningar på plats.

Ta del av ambassadernas reseinformation på swedenabroad.se och i appen UD Resklar.

Dagens beslut

Rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts, beslutar UD följande:

1. UD förlänger avrådan från icke nödvändiga resor till Estland, Irland, Lettland och Litauen till och med den 4 november 2020.

UD har i tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till: Andorra, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Vatikanstaten och Österrike.

2. UD har tidigare fattat beslut om avrådan från icke nödvändiga resor till övriga länder utanför EU, EES samt Schengenområdet till och med den 15 november 2020. Detta beslut gäller alltjämt.

Presskontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst