Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Förlängd avrådan för Estland, Irland och Lettland

Publicerad

UD har idag beslutat att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till Estland, Irland och Lettland till och med den 16 december.

UD bedömer att det sedan den senaste översynen inte har skett förändringar i de aktuella länderna som motiverar att avrådan från icke nödvändiga resor hävs.

Dagens beslut
Rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts, beslutar UD följande:

  1. UD förlänger avrådan från icke nödvändiga resor till Estland, Irland och Lettland till och med den 16 december 2020.

  2. UD har i tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till: Andorra, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Vatikanstaten och Österrike.

  3. UD har tidigare fattat beslut om avrådan från icke nödvändiga resor till övriga länder utanför EU, EES samt Schengenområdet till och med den 31 januari 2021. Detta beslut gäller alltjämt.

Presskontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst