Hoppa till huvudinnehåll

Spanien

Sverige och Spanien har mycket goda bilaterala relationer. Förbindelserna präglas av samarbetet inom EU, ett betydande handelsutbyte samt ett stort mellanfolkligt utbyte genom turism och utbildning.

I många utrikespolitiska frågor råder bred samsyn, såsom vad gäller demokrati och mänskliga rättigheter, frihandel, nedrustning, jämställdhet och miljö. De ekonomiska förbindelserna mellan Sverige och Spanien är omfattande. Fordon, trä och papper, mediciner, järn och stål, teleutrustning och elektronik utgör de största produktgrupperna. Svensk import från Spanien domineras av verkstadsprodukter, halvfabrikat, livsmedel (frukt och vin) samt kemiska produkter. Sammanlagt över 400 svenska företag verkar i Spanien.

Spanien är det främsta turistmålet för svenskar. Barcelona är svenskarnas vanligaste weekend-destination och Gran Canaria det främsta charterresmålet. Ett normalår reser cirka 2 miljoner svenskar till Spanien och omkring 100 000 svenskar bor i landet mer eller mindre permanent. Antalet bosatta spanjorer i Sverige har ökat de senaste åren till omkring 5 000–6 000.

Spanjorer utgör en mycket stor del av de utländska studenterna i Sverige. Undervisning i svenska erbjuds på Spaniens officiella språkskolor och vid flera universitet i storstäderna. I Sverige är spanska näst störst i undervisning av utländska språk efter engelska.

Intresset för svensk kultur i Spanien illustreras bland annat av efterfrågan på svensk litteratur. Sverige har ett mycket gott rykte i Spanien som en stabil och framgångsrik välfärdsstat och som ett modernt och progressivt reformland. Svensk innovation och hållbarhet väcker intresse i Spanien och bidrar till att stärka det bilaterala utbytet länderna emellan

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Sveriges förbindelser med omvärlden

Sverige har en lång tradition av aktiv utrikespolitik, med omfattande och nära bilateralt och multilateralt samarbete, såväl i vår del av världen som globalt.

Innehåll om Spanien

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 30 träffar.

Laddar...