Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Återtagande av förklaring enligt regel 7.1 i tillämpningsföreskrifterna till protokollet den 27 juni 1989 till Madridöverenskommelsen den 14 april 1891 om den internationella registreringen a SÖ 2012:33

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 33
Återtagande av förklaring enligt regel 7.1 i tillämpningsföreskrifterna till protokollet den 27 juni 1989 till Madridöverenskommelsen den 14 april 1891 om den internationella registreringen av varumärken (SÖ 1994:82)
Genève den 16 september 2011

Regeringen beslutade den 22 juni 2011 om att dra tillbaka förklaringen. Den 16 september 2011 överlämnades note till WIPO:s generaldirektör och återtagandet trädde i kraft den 1 juli 2011.

Riksdagsbehandling: Prop. 2009/10:225, bet. 2010/11:NU6, rskr. 2010/11:55.