Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Skriftväxling om uppsägning av överenskommelse med Spanien, Danmark och Storbritannien om samarbete på astrofysikens område (SÖ 1981:2) 2012:52

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 52
Regeringen beslutade den 12 maj 2010 att överenskommelsen ska sägas upp. Samma dag deponerades Sveriges not om uppsägning hos det spanska utrikesministeriet. Den 17 maj 2012 upphör avtalet att gälla.
Den på engelska och spanska avfattade texten finns tillgänglig på Utrikesdepartementets enhet för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (FMR)