Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Tillämpningsöverenskommelse i ramavtalet mellan Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien, Nordirland, Sverige och Tyskland gällande behandling av teknisk information SÖ 2005:37

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Tillämpningsöverenskommelse avseende delarna 6 och 8 i ramavtalet av den 27 juli 2000 (SÖ 2001:13) mellan Republiken Frankrikes försvarsministerium, Republiken Italiens försvarsministerium, Konungariket Spaniens försvarsministerium, Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirlands försvarsministerium, Konungariket Sveriges regering, företrädd av landets försvarsdepartement och Förbundsrepubliken Tysklands federala försvarsministerium gällande behandling av teknisk information.