Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ny ambassadör i Spanien

Publicerad

Regeringen har utsett ambassadören Lars-Hjalmar Wide till ambassadör i Madrid.

Lars-Hjalmar Wide är idag Stockholmsbaserat sändebud för Heliga stolen och Malta. Han har tidigare tjänstgjort bland annat vid ambassaderna i Havanna, Madrid, Tel Aviv och vid FN-representationen i New York. Vidare har han varit chef för Amerikaenheten och för dåvarande enheten för global säkerhet i Utrikesdepartementet samt generaldirektör för Inspektionen för strategiska produkter. Han har även tjänstgjort som chef för Jan Eliassons kansli under dennes ordförandeskap i FN:s generalförsamling, varit protokollchef på UD och förste hovmarskalk vid Kungliga hovstaterna samt ambassadör i Islamabad.

Lars-Hjalmar Wide tillträder sin nya befattning i september i år.

Kontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst