Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Överenskommelse med Spanien om rösträtt i kommunalval, Madrid den 6 februari 1990 SÖ 1991:10

Publicerad

Ladda ner: