Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Nya ambassadörer från Mongoliet, Italien, Spanien och Turkmenistan

Publicerad

Fyra ambassadörer överlämnade torsdagen den 27 april 2017 sina kreditivbrev till H.M. Konungen i högtidlig audiens på Stockholms slott. Kreditivbrevet är en fullmakt utfärdad av ambassadörens statschef. I och med att brevet nu är överlämnat till Sveriges statschef kan ambassadören från i dag fullt ut representera sitt land i Sverige.

H.E. Mendsaikhan Enkhsaikhan, Mongoliet


Mongoliets nyutnämnde ambassadör är född 1955, har doktorsexamen i ekonomi från Russian Academy of Sciences i Moskva. Ambassadör Enkhsaikhan har haft en rad höga befattningar inom den mongoliska statsförvaltningen. De senaste åren har han bl.a. innehaft följande befattningar:

 • 2015 - 2016 Minister i den mongoliska regeringen (ansvarig för s.k. megaprojekt)
 • 2013 - 2014 Projektansvarig vid energidepartementet för ett stort kraftverksbygge
 • 2007 – 2013 Ordförande för Mongolian National Democratic Party
 • 2006 – 2007 Vice premiärminister
 • 2004 – 2008 Parlamentsledamot
 • 1996 – 1998 Premiärminister

H.E. Mario Cospito, Italien


Italiens nyutnämnde ambassadör är född 1959 och har tjänstgjort i utrikesministeriet sedan 1985. Han har studerat statsvetenskap vid universitet i Pisa. Han har varit stationerad i Köpenhamn och Ottawa. Under de senaste åren har han innehaft bl.a. följande befattningar:

 • 2016 – Energikoordinator vid avdelningen för globala frågor vid utrikesministeriet
 • 2013 – 2016 Diplomatisk rådgivare till ministern för ekonomisk utveckling samt chef för internationella relationer
 • 2008 – 2013 Ambassadör i Bukarest
 • 2008 Rådgivare för internationella frågor (särskilt utrikeshandel) till ministern för ekonomisk utveckling
 • 2006 – 2008 Diplomatisk rådgivare till ministern för utrikeshandel

H.E. Gabriel Busquets Aparicio, Spanien


Spaniens nyutnämnde ambassadör är född 1950 och har examen i juridik. Han har tjänstgjort i utrikesministeriet sedan 1977 och har under de senaste åren innehaft bl.a. följande befattningar:

 • 2014 – Ambassadör för frågor rörande Medelhavsområdet
 • 2013 – 2014 Särskild rådgivare vid generaldirektoratet för Maghreb, Afrika, Medelhavet och Mellanöstern
 • 2008 – 2013 Ambassadör i Alger
 • 2004 – 2008 Ambassadör i Berlin
 • 2000 – 2004 Departementsråd och chef för frågor rörande Maghreb, Afrika, Medelhavet och Mellanöstern vid utrikesministeriet
 • 1997 – 2000 Ambassadör i Tehran

H.E. Yazmyrat Nurniyazovich Seryayev, Turkmenistan


Turkmenistans nyutnämnde ambassadör till Sverige med sidoackreditering från London är född 1967 och började vid utrikesministeriet 1994. Han har studerat statsvetenskap vid Statsuniversitetet i Rostov i Ryssland och även genomgått diplomatutbildning vid ryska utrikesministeriet.

Under de senaste åren har han innehaft bl. a. följande befattningar:

 • 2003 – 2016 Ambassadör i London med sidoackreditering till Finland och Norge samt Turkmenistans företrädare i International Maritime Organisation
 • 2002 – 2003 Chef för Europaenheten vid utrikesministeriet i Turkmenistan
 • 2000 – 2002 Andre ambassadsekreterare vid
 • Turkmenistans ambassad i Moskva
 • 1999 - 2000 Förste ambassadsekreterare vid Turkmenistans ambassad i Astana