Nordmakedonien

Sverige har diplomatiska förbindelser med Nordmakedonien sedan 1993 och har en ambassad i Skopje. Nordmakedonien har en ambassad i Stockholm.

Sverige stödjer den pågående omfattande reformprocess som syftar till ett framtida makedonskt medlemskap i EU. Ett stabiliserings- och associeringsavtal mellan Nordmakedonien och EU trädde i kraft 2001 och Nordmakedonien blev ett kandidatland 2005. Sedan 2009 råder viseringsfrihet för resor mellan Nordmakedonien och EU.

Sveriges reformsamarbete med Nordmakedonien styrs av Strategin för Sveriges reformsamarbete med västra Balkan och Turkiet 2021–2027. Stödet till Nordmakedonien uppgår till ca 67 miljoner kronor per år. Reformstödet bör som utgångspunkt bidra till Nordmakedoniens EU-närmande. Verksamheten på västra Balkan ska bidra till följande mål: mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet; fredliga och inkluderande samhällen; miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser; inkluderande ekonomisk utveckling.

Det svenska stödet genomförs samordnat med/eller som komplement till de insatser som genomförs inom ramen för EU:s instrument för stöd inför anslutningen (IPA III) som uppgår till ca 14,2 miljarder euro för hela regionen under perioden 2021–2027.

Ett 20-tal svenska företag finns etablerade i landet, bland annat ABB, Ericsson, Nick’s, Oriflame och SKF.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Makedonien

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 16 träffar.