Reviderad strategi för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2014-2020

Idag beslutade regeringen om en reviderad strategi för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2014-2020. Syftet är att öppna upp strategin för att möjliggöra bilateralt samarbete även med Makedonien. Strategin i övrigt ligger fast.

Makedonien har sedan våren 2017 en ny reforminriktad regering som vill gå raskt framåt med sikte på medlemskap i EU. Med justeringen vill Sverige visa sitt stöd till den makedonska regeringens tydliga engagemang och ägarskap över sin egen utveckling mot ett EU-medlemskap.

Det svenska reformsamarbetet med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet syftar till att stödja ländernas närmande till EU och därigenom bidra till ekonomisk, demokratisk och miljömässigt hållbar utveckling i regionen. Det civila samhället spelar en särskilt viktig roll i denna process.

Kontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 38 78
e-post till Carl-Martin Vikingsson