Litauen

Sveriges relationer med Litauen är mycket goda. Under 1990-talet engagerade sig Sverige i Litauens utveckling och reformprocess och Sverige öppnade som första västland efter Litauens självständighet en ambassad i Vilnius i augusti 1991.

De bilaterala kontakterna är både breda och djupgående med ett omfattande besöksutbyte. Ett antal vänortsföreningar finns men turismen är fortfarande relativt liten, även om tillströmningen av svenska turister har ökat under senare år. Samarbetet mellan Litauen och Sverige är omfattande, bilateralt, i olika nordisk-baltiska forum och även inom EU. Sverige är den största utländska investeraren i Litauen och svenska företag har en dominerande ställning inom flera branscher, bl.a. inom telekommunikationer, såsom Telia Sonera och Comviq, och inom finanssektorn. De svenska bankerna SEB, Swedbank och Nordea svarar för över hälften av den litauiska banksektorn. Skogsnäringen/träindustrin tillverkar ett flertal produkter för IKEA, och bolag inom IKEA-koncernen är verksamma i Litauen med egen tillverkning.

Litauens utrikespolitik präglas av relationen till Ryssland och de östra grannländerna, samarbetet med Nato och USA samt EU-integrationen. Intresset för närmare samarbete med Norden och för den nordisk-baltiska dimensionen har ökat under senare år. Förhållandet till Ryssland är komplicerat av historiska skäl, och är även knutet till Litauens energiförsörjning. Litauen utropade sig som självständig stat 1918. Den 11 mars 1990 förklarade sig Litauen självständigt, som den första av sovjetrepublikerna. Sverige erkände Litauens självständighet den 27 augusti 1991 och Litauen blev samma år medlem i FN. Sverige medverkade aktivt till Litauens EU-medlemskap 2004, och detta år blev landet medlem av Nato. Litauen anslöts 2015 till eurozonen.

Då Litauen 2018 firade 100 år sedan återupprättandet av självständigheten 1918 uppmärksammades det med en gåva från Sverige om 10 miljoner kronor till inrättandet av en samarbetsfond för att stimulera kontakter mellan framför allt unga svenskar och litauer.  

Sverige är känt i Litauen som ett modernt föregångsland. Varumärket Sverige är starkt och det finns ett stort intresse för det svenska samhället och svensk kultur. Studentutbytet är livaktigt, och ca 300 litauiska studenter studerar i Sverige medan knappt 200 svenska studenter läser vid litauiska universitet. Undervisning i svenska förekommer vid tre universitet i Litauen.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Litauen

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 25 träffar.