Litauen

Relationerna mellan Sverige och Litauen är mycket goda med en nära dialog, såväl bilateralt som inom det nordisk-baltiska samarbetet (NB8), EU (NB6) och i andra internationella organisationer.

Det finns starka band mellan Sverige och Litauen. Efter att Litauens självständighet åter utropats 1990, var Sverige det första landet som öppnade en ambassad i Vilnius 1991. Sverige var mycket engagerat i Litauens reformprocess under 1990-talet och likaså inför Litauens anslutning till EU och ett nära samarbete fortsätter mellan litauiska och svenska, myndigheter, kommuner och institutioner inom en rad samhällssektorer.

Litauens syn på försvar och säkerhet grundar sig i landets geopolitiska läge och historiska bakgrund. Litauen blev medlem både i Nato och EU 2004, vilket var två viktiga utrikes- och säkerhetspolitiska mål. 2015 anslöts Litauen till eurozonen.

Litauen värnar det goda samarbetet runt Östersjön och framhåller vikten av att främja nordisk-baltiskt samarbete inom flera områden. Sverige och Litauen har bred samsyn i många EU-relaterade frågor.

Sverige har stora näringslivsintressen i Litauen. Sverige är en av de största utländska investerarna i Litauen. Svenska företag har en betydande ställning i flera branscher, däribland Telia och Tele2 inom telekommunikationer och SEB samt Swedbank inom finanssektorn. Ytterligare svenska företag som är aktiva i Litauen är bland annat ICA, SAAB, Scania, SAS, ABB, Sweco och Volvo. Den litauiska träindustrin tillverkar ett flertal produkter för IKEA, och bolag inom IKEA-koncernen är även verksamma i Litauen med egen tillverkning.

Såväl regeringen som näringslivet i Litauen fokuserar alltmer på grön omställning och klimatvänliga alternativ. Svenska erfarenheter på området möts av stort intresse. Samarbeten mellan Litauen och Sverige har även etablerats inom life science och FinTech-sektorn, där Litauen genomför stora satsningar.

Studentutbytet mellan Sverige och Litauen är livaktigt. Det finns även ett stort antal vänortsföreningar. Tillströmningen av svenska turister till Litauen är relativt låg, men har ökat under senare år. Det finns ett stort intresse för svensk kultur i Litauen och svenskundervisning finns vid flera litauiska universitet och sammanlagt läser cirka 200 studenter svenska på heltid varje år.

Med anledning av att Litauen 2018 firade 100 år av självständighet instiftades en samarbetsfond för ökat utbyte, samverkan och kunskapsdelning mellan Sverige och Litauen med särskilt fokus på unga. Som grundbidrag avsatte den svenska regeringen 10 miljoner kronor.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Litauen

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 31 träffar.