Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Christina Johannesson är ny representant gentemot de belarusiska demokratiska krafterna i exil

Publicerad

Under sitt besök i Vilnius presenterade utrikesminister Tobias Billström regeringens ambitioner i arbetet för Belarus demokratirörelse. Som en del av arbetet har utrikesministern utsett Christina Johannesson, särskilt sändebud för det Östliga partnerskapet, att verka som regeringens representant gentemot Belarus demokratiska krafter i exil.

– Frihet och rättsstatens principer, respekt för folkrätten, inklusive mänskliga rättigheter och demokrati i Belarus, är viktiga frågor för Sverige och EU. Jag hoppas att det sänder en tydlig signal om vilken vikt den svenska regeringen fäster vid Belarus, säger utrikesminister Tobias Billström.

Målet med Christina Johannessons uppdrag är att intensifiera dialogen med de demokratiska krafterna för att regeringen bättre ska kunna stödja Belarus demokratiska aktörer.

Situationen i Belarus

I augusti 2020 hölls ett presidentval i Belarus, som Sverige, EU och majoriteten av andra länder konstaterade hade skett under icke-demokratiska former. EU anser att valet varken var fritt eller rättvist. Sedan valet har Lukasjenkas regim förtryckt alla former av politisk opposition, civilsamhälle och oberoende media. Enligt människorättsorganisationen Viasna finns i dag nära 1 500 politiska fångar i Belarus.

Belarus demokratiska krafter, ledda av Svjatlana Tsichanouskaja, verkar idag för ett demokratisk Belarus i exil.

Presskontakt

Tom Samuelsson
Pressekreterare hos utrikesminister Tobias Billström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-131 82 01
e-post till Tom Samuelsson