Tadzjikistan

Sveriges bilaterala engagemang i Tadzjikistan är begränsat. Främjandet av demokrati, öppenhet och jämställdhet är några av de viktigare frågorna som Sverige betonar i dialogen med Tadzjikistan.

Samarbetet med Tadzjikistan och Sveriges engagemang för landets utveckling sker i hög grad genom arbetet inom EU, som under 2019 antog en ny strategi för Centralasien. Den nya strategin ersätter en tidigare strategi från 2007 och anpassar EU:s politik till de nya möjligheter som växer fram i regionen. Sverige stödjer också multilaterala organisationer som är verksamma i Centralasien. Dåvarande utrikesminister Ann Linde besökte Tadzjikistan i april 2021 i samband med Sveriges ordförandeskap i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

Sveriges ambassadör till Tadzjikistan tillträdde i september 2015. Ambassadören är baserad i Stockholm och reser regelbundet till regionen. Ett svenskt honorärkonsulat öppnades i Tadzjikistan år 2013.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Tadzjikistan

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 6 träffar.