Hoppa till huvudinnehåll

Irland

Sverige och Irland har mycket goda bilaterala relationer. När Irland blev självständigt var Sverige ett av de länder som tidigt upprättade diplomatiska förbindelser med Irland.

Sedan 2010 ansvarar en Stockholmsbaserad ambassadör, som regelbundet reser till Dublin, för de bilaterala förbindelserna mellan Sverige och Irland. Vidare finns ett honorärt generalkonsulat i Dublin. 2021 beslutade den svenska regeringen att återöppna Sveriges ambassad i Dublin. Irland har ambassad i Stockholm samt ett konsulat i Göteborg.

Det svensk-irländska samarbetet har genom åren varit utmärkt, såväl bilateralt som i internationella fora. Särskilt kan nämnas samverkan inom OSSE, inom flera av FN:s fredsbevarande operationer samt vad gäller nedrustningsfrågor. Samarbetet fördjupades när Sverige blev medlem i EU och har ytterligare intensifierats i ljuset av brexit. Sverige och Irland har ett gemensamt intresse av ett starkt och välfungerande EU. Besöksutbytet på såväl politisk som tjänstemannanivå har ökat de senaste åren.

Bland områden där vi generellt är likasinnade kan nämnas fördjupningen av den inre marknaden, utvecklingen av den digitala inre marknaden, stärkt konkurrenskraft, frihandelsförhandlingar med länder utanför EU och fortsatt EU-utvidgning. Irland har också ingått i den svenskledda nordiska snabbinsatsstyrka (NBG) som upprättats inom ramen för EU:s säkerhetspolitiska samarbete.

Uppskattningsvis 3000 svenskar är stadigvarande bosatta i Irland, som också är ett populärt turistmål för svenskar. Många av de största svenska företagen finns representerade på den irländska marknaden och uppskattningsvis finns drygt 50 svenska dotterbolag i Irland. En svensk handelskammare finns i Dublin.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Sveriges förbindelser med omvärlden

Sverige har en lång tradition av aktiv utrikespolitik, med omfattande och nära bilateralt och multilateralt samarbete, såväl i vår del av världen som globalt.

Innehål om Irland

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 21 träffar.

Laddar...