Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Konvention om klusterammunition SÖ 2012:35

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 35
Konvention om klusterammunition
Dublin den 30 maj 2008

Regeringen beslutade den 27 november 2008 att underteckna konventionen. Den 4 april 2012 beslutade regeringen att ratificera konventionen. Sveriges ratifikationsinstrument deponerades hos FN:s generalsekreterare den 23 april 2012. Konventionen trädde i kraft den 1 oktober 2010 och för Sverige trädde den i kraft den 1 oktober 2012.

Riksdagsbehandling: Prop. 2011/12:47, bet. 2011/12:UU7, rskr. 2011/12:155, SFS 2012:179

Laddar...