Turkmenistan

Sverige har begränsade bilaterala relationer med Turkmenistan. Demokrati, öppenhet, yttrande- och organisationsfrihet och respekt för den individuella friheten är några av de viktigare frågorna i dialogen med Turkmenistan.

Samarbetet med Turkmenistan och Sveriges engagemang för landets utveckling sker i hög grad genom arbetet inom EU, som under 2019 antog en ny strategi för Centralasien. Den nya strategin ersätter en tidigare strategi från 2007 och anpassar EU:s politik till de nya möjligheter som växer fram i regionen. Sverige stödjer också multilaterala organisationer som är verksamma i Centralasien.

Sveriges ambassadör till Turkmenistan tillträdde i september 2015. Ambassadören är baserad i Stockholm och reser regelbundet till regionen.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Turkmenistan

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 5 träffar.