Turkiet

Sverige har diplomatiska förbindelser med Turkiet sedan 1730-talet och har en ambassad i Ankara och ett generalkonsulat i Istanbul. Turkiet har en ambassad i Stockholm.

Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul (SFII) grundades 1962 och arbetar med att främja svensk och nordisk forskning i och om Turkiet, Främre Orienten och Centralasien, främst inom humaniora och samhällsvetenskap.

Turkiet ansökte om medlemskap i EG 1987. Anslutningsförhandlingar om EU-medlemskap inleddes 2005. En tullunion mellan EU och Turkiet trädde i kraft 1995. Turkiet blev medlem i Nato 1952.

Sveriges reformsamarbete med Turkiet styrs av Resultatstrategin för reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet för perioden 2014–2020. Stödet till Turkiet uppgår årligen till ca 70 miljoner kronor. Syftet med reformsamarbetet är att bidra till att hjälpa Turkiet att förbereda sig för ett EU-medlemskap genom stöd främst inriktat på: 1) ökad ekonomisk integrering med EU och marknadsekonomisk utveckling 2) stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och en mer utvecklad rättsstat, samt 3) förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan.

Det svenska stödet genomförs samordnat med/eller som komplement till de insatser som genomförs inom ramen för EU:s instrument för stöd inför anslutningen som uppgår till ca 11,7 miljarder euro för hela regionen under perioden 2014–2020.

Idag är flertalet svenska storföretag på ett eller annat sätt etablerade på den turkiska marknaden sedan många år, exempelvis ABB, Autoliv, Ericsson, IKEA, Scania Tetra Pak. Antalet företag i Turkiet med svensk koppling uppgår till ca 250 stycken.

Den svenska turismen till Turkiet är omfattande.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Turkiet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 44 träffar.