Regeringens åtgärder med anledning av jordbävningen i Turkiet

Publicerad

Regeringen agerar skyndsamt och resolut med anledning av jordbävningen som i dag drabbade Turkiet och norra Syrien, både genom stödinsatser och i rollen som EU-ordförandeland.

Ladda ner:

Sverige tog i dag som EU-ordförande initiativ till att sammankalla rådets krishanteringsmekanism, IPCR, angående situationen i Turkiet och Syrien. Mötet syftade till att snabbt på politisk nivå samordna EU:s samlade stöd till de drabbade länderna. Det är av stor vikt att stödet möter de faktiska behoven på marken efter en första utvärdering av läget.

Regeringen har omedelbart som första åtgärd allokerat sju miljoner kronor till Internationella Rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC) till stöd för den initiala responsen i Turkiet och Syrien. Regeringen kommer att fatta beslut om ytterligare medel i nära samordning med Turkiet, EU, FN och Röda korsrörelsen när en tydligare behovsbild finns.

– Sverige får nu omedelbart iväg ett välbehövligt stöd som gör nytta direkt på plats. Regeringen står redo att fatta beslut om ytterligare medel i närtid när vi fått en tydligare behovsbild, säger bistånds och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

MSB har fått in en förfrågan om stöd från Turkiet och EU:s civilskyddsmekanism. MSB bereder för närvarande möjliga stödinsatser, inklusive tält, temporära nödboenden samt expertis inom vatten, sanitet, energi, logistik och byggnation.

– I de delar där Sverige har särskild kompetens kommer vi att kunna bidra. Det gäller att vara uthållig i stödet säger Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar.

Sverige bevakar utvecklingen och står i nära kontakt med Turkiet på olika nivåer, inklusive på politisk nivå. Under tidig kväll tog kabinettssekreteraren emot den turkiske ambassadören, och framförde regeringens kondoleanser till Turkiet.

Presskontakt

Karl Opdal
Pressekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-128 48 03
e-post till Karl Opdal
Tom Samuelsson
Pressekreterare hos minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin
Telefon (växel) 08-405 10 00