Serbien

Sverige har diplomatiska förbindelser med Serbien sedan 1917 och har en ambassad i Belgrad. Serbien har en ambassad i Stockholm.

Sverige stödjer den pågående omfattande reformprocess som syftar till ett framtida serbiskt medlemskap i EU. År 2014 inleddes Serbiens anslutningsförhandlingar med EU. Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Serbien och EU trädde i kraft 2013. Sedan 2009 råder viseringsfrihet för resor mellan Serbien och EU.

Sveriges reformsamarbete med Serbien styrs av Resultatstrategin för reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet för perioden 2014–2020. Stödet till Serbien uppgår årligen till ca 110 miljoner kronor. Syftet med reformsamarbetet är att bidra till att hjälpa Serbiens att förbereda sig för ett EU-medlemskap genom stöd främst inriktat på: 1) ökad ekonomisk integrering med EU och marknadsekonomisk utveckling 2) stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och en mer utvecklad rättsstat, samt 3) förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan.

Det svenska stödet genomförs samordnat med/eller som komplement till de insatser som genomförs inom ramen för EU:s instrument för stöd inför anslutningen som uppgår till ca 11,7 miljarder euro för hela regionen under perioden 2014–2020.

Flera svenska företag har etablerat sig i landet, bland annat ABB, Atlas Copco, Ericsson, IKEA, Scania, SKF, Tetra Pak och Volvo Lastvagnar.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Serbien

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 14 träffar.