Bosnien och Hercegovina

Sverige har diplomatiska förbindelser med Bosnien och Hercegovina sedan 1992 och har en ambassad i Sarajevo sedan 1995. Bosnien och Hercegovina har en ambassad i Stockholm.

Sverige stödjer den pågående omfattande reformprocess som syftar till ett framtida medlemskap i EU för Bosnien och Hercegovina. Ett stabiliserings- och associeringsavtal mellan Bosnien och Hercegovina och EU trädde i kraft 2015. År 2022 blev Bosnien och Hercegovina ett kandidatland till EU. Sedan 2010 råder viseringsfrihet för resor mellan EU och Bosnien och Hercegovina.

Sveriges reformsamarbete med Bosnien och Hercegovina styrs av Strategin för Sveriges reformsamarbete med Västra Balkan och Turkiet 2021–2027. Stödet till Bosnien och Hercegovina uppgår till närmare 200 miljoner kronor per år. Reformstödet bör som utgångspunkt bidra till Bosnien och Hercegovinas EU-närmande. Verksamheten på Västra Balkan ska bidra till följande mål: mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet; fredliga och inkluderande samhällen; miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser; samt inkluderande ekonomisk utveckling.

Det svenska stödet genomförs samordnat med/eller som komplement till de insatser som genomförs inom ramen för EU:s instrument för stöd inför anslutningen (IPA III) som uppgår till ca 14,2 miljarder euro för hela regionen under perioden 2021–2027.

Ett trettiotal svenska företag är aktiva i Bosnien och Hercegovina. I oktober 2005 startades på privat initiativ en svensk-bosnisk handelskammare, som hjälper svenska och bosniska företag att etablera sig på respektive marknad. Därtill deltar ett antal svenska myndigheter i genomförandet av det svenska reformsamarbetet med Bosnien och Hercegovina.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Bosnien-Hercegovina

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 23 träffar.