Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Statsrådsberedningen

Historiskt beslut vid årets sista EU-toppmöte

Publicerad

Under Europeiska rådets möte i Bryssel den 14-15 december fattades det historiska beslutet att inleda anslutningsförhandlingar med Ukraina och Moldavien. Under EU-toppmötet, där statsminister Ulf Kristersson deltog, diskuterades även EU:s budget, den oroliga situationen i Mellanöstern och säkerhet- och försvarsfrågor. Dagen innan mötet i Europeiska rådet deltog statsministern även vid ett toppmöte mellan EU:s stats- och regeringschefer och ledare från västra Balkan.

  • Ulf Kristersson mot en blå fotovägg.

    Statsminister Ulf Kristersson deltog den 14-15 december i Europeiska rådet i Bryssel. Under toppmötet fattades det historiska beslutet att inleda anslutningsförhandlingar med Ukraina och Moldavien.

    Foto: EU

  • Ulf Kristersson står i en talarstol i förstakammarsalen i riksdagen.

    Inför EU-toppmötet samrådde statsministern med EU-nämnden under ett öppet sammanträde i riksdagens förstakammarsal.

    Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

– Vi har nu enats i Europeiska rådet om att öppna förhandlingar om Ukraina och Moldaviens framtida EU-medlemskap. Det här är en viktig politisk signal om att deras långsiktiga plats är i EU. Det är mycket glädjande att vi kan ge det här beskedet till president Zelenskyj, och det ukrainska folket som nu strider för deras och vår frihet, säger statsminister Ulf Kristersson.

Ledarna fattade beslut om att inleda anslutningsförhandlingar med Ukraina och Moldavien, bevilja Georgien status som kandidatland, under förutsättning att vissa åtgärder vidtas, och att inleda anslutningsförhandlingar med Bosnien och Hercegovina så snart landet i nödvändig grad uppfyller kriterierna för medlemskap.

EU:s budget

Översynen av EU:s fleråriga budgetram (MFF) för 2021–2027 diskuterades under toppmötet. Förslaget innehåller ett flerårigt ekonomiskt stöd till Ukraina värt 50 miljarder euro. 

Översynen innehåller även ökade satsningar på migration, främst förstärkning av EU:s yttre gräns och partnerskap med tredjeländer, samt en lösning för att hantera de ökade räntekostnaderna för EU:s återhämtningsfond. Merparten av de ökade utgifterna ska nu ske via omprioritering av medel från andra budgetposter, vilket har varit en viktig fråga för Sverige. I ursprungsförslaget skulle de ökade satsningarna utöver stödet till Ukraina uppgå till 48,8 miljarder euro. Under toppmötet förhandlades det ner till 4 miljarder euro. 

26 medlemsstater, inklusive Sverige, kunde ställa sig bakom kompromissförslaget. En överenskommelse kunde dock inte nås och frågan kommer att diskuteras igen i början av nästa år. 

Mellanöstern

Vid mötet höll stats- och regeringscheferna även en diskussion om den senaste utvecklingen i Mellanöstern.

Säkerhet och försvar

Ledarna uppmanade till en rad åtgärder för att stärka Europas säkerhet och försvar, bland annat genom att stärka den europeiska försvarsindustrin.

Toppmötet EU-västra Balkan

Ledarna för EU och för länderna på västra Balkan träffades för sitt fjärde årliga toppmöte. Toppmötet utgjorde ett tillfälle att bekräfta västra Balkans utsikter till EU-medlemskap, samtidigt som behovet av fortsatt reformarbete underströks. Vid mötet välkomnades inrättandet av en ny avdelning av Europeiska högskolan i Tirana. Länderna enades även om Brysselförklaringen (se länk under "Om toppmötet mellan EU och västra Balkan" till höger på den här sidan).

Om Europeiska rådet

Europeiska rådet utgör den högsta nivån för medlemsländernas politiska samarbete och är den EU-institution som fastställer EU:s allmänna politiska riktning och prioriteringar. Rådet håller fyra ordinarie toppmöten per år och består av de 27 medlemsländernas stats- och regeringschefer samt Europeiska rådets ordförande och Europeiska kommissionens ordförande.

Statsministerns samråd med EU-nämnden inför Europeiska rådet

Den 12 december samrådde statsministern med EU-nämnden inför Europeiska rådet den 14–15 december. Du kan ta del av sammanträdet i EU-nämnden på riksdagens webbplats.

Laddar...