Frankrike

De bilaterala relationerna mellan Sverige och Frankrike är mycket goda och har förstärkts genom åren. Detta illustreras av en expanderande handel och ett ökat intresse för direktinvesteringar i respektive land, ökande turism och utbyte inom bland annat utbildning och forskning samt kultur. Lägg därtill ett nära samarbete inom såväl säkerhets- och försvarspolitiken som inom EU, inklusive samarbetet inom trion för ordförandeskapen för Europeiska unionens råd 2022-2023. Det politiska besöksutbytet mellan Sverige och Frankrike är aktivt.

Sedan 2017 har Sverige och Frankrike ett strategiskt partnerskap för innovation och gröna lösningar. Det svensk-franska innovationspartnerskapet ska bidra till hållbar tillväxt, innovativa lösningar, nya affärsmodeller och stärkta kompetenser på båda sidor, och utgör en värdefull ram för de löpande bilaterala kontakterna mellan Sverige och Frankrike.

Därtill har Sverige och Frankrike under senare år fört en nära dialog inom ett flertal politikområden inom EU-samarbetet, såsom hållbar utveckling, arbetsmarknadsfrågor, sociala frågor, forskning samt ungdoms- och jämställdhetsfrågor.

Frankrike är en mycket stor exportmarknad för Sveriges (verkstadsprodukter, transportmedel, kemiska produkter, livsmedel, dryck, mineraloljeprodukter). Varuimporten (kemiska produkter, verkstadsprodukter, transportmedel, livsmedel, dryck, tobak) från Frankrike är också omfattande.600 svenska företag finns idag etablerade i Frankrike och tillsammans sysselsätter dessa upp emot 100 000 personer. Ungefär 460 franska företag finns etablerade i Sverige.

Frankrike är ett av de populäraste resmålen för svenska turister med över 400 000 resenärer årligen. Frankrike är det största mottagarlandet för svenska Erasmusstudenter, och även tredje största europeiska avsändarland vad gäller inresande studenter till Sverige. Svenskundervisning bedrivs vid tio universitet i Frankrike.

Kulturutbytet mellan Sverige och Frankrike är betydande, bland annat genom Svenska Institutet i Paris, Sveriges enda kulturhus utomlands. 2021 firade Svenska Institutet 50-årsjubileum med ett vänskapsår mellan Sverige och Frankrike.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Frankrike

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 51 träffar.