Ebba Busch deltar på IEA:s ministermöte och 50-årsjubileum

Publicerad

Den 13–14 februari reser energi- och näringsminister Ebba Busch till Paris för att delta vid Internationella energibyråns (IEA) ministermöte som också högtidlighåller IEA:s 50-årsjubileum.

Under två dagar samlas ministrar, ledande aktörer inom energiområdet samt representanter från finansbranschen och civilsamhället för att föra diskussioner om energiomställningen och stärkt försörjningstrygghet för energi globalt.

– IEA:s ministermöte är det första större globala mötet på energi- och klimatområdet sedan COP28 i Dubai. Under mötet har vi möjlighet att flytta fram positionerna ytterligare för att nå nettonollutsläpp till 2050. Jag kommer bland annat lyfta fram vikten av betydande elektrifiering med hjälp av ett robust och stabilt elsystem som levererar konkurrenskraftig fossilfri el där det behövs, och när det behövs, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Energi- och näringsministern ska bland annat delta i högnivådialoger om försörjningstrygghet och investeringar i ren energi. Under mötet ska ministrarna för IEA:s medlemsländer även anta en strategisk inriktning för byråns arbete under kommande tvåårsperiod.

IEA bildades 1974 som ett svar på oljekrisen. Idag deltar 31 länder i samarbetet som fortsatt syftar till att upprätthålla försörjningstrygghet, men som även utvidgats till att täcka fler områden såsom forskning och att påskynda den globala energiomställningen för att nå Parisavtalets klimatmål.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö