Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Statsbesök från Frankrike

Publicerad

Den 24–25 oktober avlägger Frankrikes president Emmanuel Macron, tillsammans med sin hustru Brigitte Macron, statsbesök i Sverige på inbjudan av H.M. Konungen.

Presidenten åtföljs av en delegation med representanter för regering och näringsliv. 

Syftet med statsbesöket är att ytterligare stärka och främja de långvariga, breda och utmärkta relationerna mellan Sverige och Frankrike. Det syftar också till att stimulera fördjupade samarbeten inom områden som innovation och grön omställning samt försvar och säkerhet i närområdet. 

Sverige och Frankrike har sedan 2017 ett strategiskt partnerskap för innovation och gröna lösningar. Det finns ett nära samarbete inom försvars- och säkerhetspolitiken och ett betydande handels- och investeringsutbyte.

Det senaste statsbesöket från Frankrike ägde rum år 2000. Det senaste utgående statsbesöket ägde rum år 2014.

Mer information om programmet och deltagare publiceras närmare besöket.

Till redaktionen

Medierepresentanter behöver särskild ackreditering via UD för att bevaka statsbesöket. Sista dag att ansöka om ackreditering är måndagen den 16 oktober 2023.
Ansökan om ackreditering

Presskontakt

Boel Lindbergh
Chef UD:s internationella presscenter
Telefon 08-405 50 08
Mobil 072-735 50 08
e-post till Boel Lindbergh
Johan Schierwagen
Departementssekreterare, Europa- och Nordamerikaenheten
Telefon 08-405 20 38
Mobil 076-145 95 31
e-post till Johan Schierwagen