Finland

Sverige och Finland står idag närmare varandra än någonsin tidigare efter Finlands självständighet. Samarbetet och integrationen mellan Sverige och Finland är mycket nära inom samhällets alla områden. Besöksutbytet är omfattande. Politiker, tjänstemän, affärsmän, kulturarbetare, journalister och många andra besöker ofta grannlandet. Kulturutbytet är omfattande och mångfacetterat. Turistströmmarna är stora, inte minst tack vare färjetrafiken.

Företrädare för riksdag, regering och regeringskansli besöker regelbundet Finland. Företrädare för Finland och Sverige träffas också löpande i internationella sammanhang. Samarbetet mellan våra länders förvaltningsmyndigheter är mycket nära.

De nära förbindelserna är tydliga också i EU-samarbetet, och även i FN-frågor, i det nordiska och nordisk-baltiska samarbetet, i samarbetet i vårt gemensamma närområde (bl.a. beträffande Östersjön, Arktis och Barentsområdet), liksom inom säkerhets- och försvarspolitik.

Finland är en viktig handelspartner för Sverige. Det finns närmare 800 svenska företag och dotterbolag i Finland som tillsammans sysselsätter upp emot 75 000 personer. Omvänt finns det ungefär 600 finska företag i Sverige som sysselsätter drygt 75 500 personer. Flera stora företagssammanslagningar har skett genom åren, såsom TeliaSonera, StoraEnso och nu senast sammanslagningen mellan svenska SSAB och det finska stålbolaget Rautaruuki.

Av Sveriges befolkning är cirka en kvarts miljon personer födda i Finland eller innehavare av finskt medborgarskap. Ungefär lika många har minst en förälder som är född i Finland. I Finland är cirka 5 procent av befolkningen registrerad som svenskspråkig.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Finland

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 256 träffar.