Liechtenstein

Förbindelserna mellan Sverige och Liechtenstein är mycket goda. Den 18 november 1919 slöt Sverige och Schweiz ett avtal gällande omhändertagandet av Liechtensteins intressen i Sverige. Detta avtal gäller fortfarande och Schweiz ambassad i Stockholm representerar således även Liechtenstein. Ambassaden i Bern bevakar Sveriges intressen i Liechtenstein då ambassadören i Schweiz är sidoackrediterad i Liechtenstein. Ambassaden stöds av ett svenskt honorärkonsulat i landet.

Cirka 20 svenskar bor i Liechtenstein.

Sedan 2011 finns ett nordisk-liechtensteinskt avtal om informationsutbyte i skatteärenden där upplysningar ska lämnas ut på begäran av det andra landets myndigheter. Sverige och Liechtenstein berörs också, via medlemskap i EU respektive Efta/EES av avtal dessa organisationer emellan.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Liechtenstein