Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Avtal med Liechtenstein om utbyte av upplysningar i skatteärenden SÖ 2012:27

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 27
Avtal med Liechtenstein om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Paris den 17 december 2010

Regeringen beslutade den 16 december 2010 att underteckna avtalet. Den 19 maj 2011 beslutade regeringen att godkänna avtalet och Liechtensteins regering underrättades om godkännandet den 8 augusti 2011. Avtalet trädde i kraft den 8 april 2012.

Riksdagsbehandling: Prop. 2010/11:81, bet. 2010/11:SkU32, rskr. 2010/11:242, SFS 2011:584.