Hoppa till huvudinnehåll

Norge

Få länder står varandra så nära som Norge och Sverige, en relation som grundas på den gemensamma historien och kulturarvet, den geografiska närheten, språkförståelsen och de starka ekonomiska och folkliga banden. Även banden mellan kungahusen är starka.

Det råder stor samsyn mellan Sverige och Norge i flertalet utrikespolitiska frågor. Bland annat samarbetar länderna i de informella samarbetsformaten för utrikes- och säkerhetspolitik N5 och NB8. Kunskapsnivån om förhållandena i våra respektive länder är hög. Inom kultursfären är kontakterna intensiva och mångfacetterade. Gränsen mellan Sverige och Norge är Europas längsta landgräns.

Norge är bland Sveriges viktigaste handelspartners och omvänt tillhör Sverige Norges viktigaste handelspartners. Inte minst är gränshandeln betydande.

Det finns närmare 2 600 svenska dotterbolag i Norge och ca 2 200 norska dotterbolag i Sverige. Stora norska företag som investerar i Sverige är bl.a. Statoil, Norsk Hydro, Orkla (livsmedel), Narvesen (Pressbyrån), Schibsted (Aftonbladet och Svenska Dagbladet). Näringslivet i de två länderna blir alltmer integrerat, inte minst genom norska investeringar i Sverige. Från Norge kommer också den största andelen utländska turister i Sverige.

På grund av den öppna gränsen, Schengenavtalet och den nordiska passunionen är det svårt att ange det exakta antalet svenskar i Norge. Uppskattningsvis bor och arbetar 80 000 svenskar i Norge. Även arbetspendlingen över gränsen är omfattande.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Sveriges förbindelser med omvärlden

Sverige har en lång tradition av aktiv utrikespolitik, med omfattande och nära bilateralt och multilateralt samarbete, såväl i vår del av världen som globalt.

Innehåll om Norge

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 238 träffar.

Laddar...