Hoppa till huvudinnehåll

Nederländerna

Sverige har sedan lång tid tillbaka nära och goda relationer till Nederländerna.

Nederländerna är det första land med vilket Sverige utväxlat fast ambassadör. Med anledning av detta firades under 2014 fyrahundra år av fasta diplomatiska förbindelser länderna emellan. Besöksutbytet  är väl utvecklat och  Sverige tog bland annat emot ett statsbesök från det nederländska kungaparet hösten 2022.

Idag omfattar det bilaterala samarbetet flertalet områden, bland annat hållbarhet, innovation, jämställdhet och inkludering. På det politiska planet råder samsyn om grundläggande värderingar såsom vikten av demokrati, yttrandefrihet, rättsstatens principer och multilaterism.

Handelsfrågor har genom århundradena haft en central plats i det bilaterala samarbetet och var en viktig anledning till att länderna ingick ett avtal om försvarssamarbete, handel och sjöfart, den 5 april 1614. Nederländerna är fortfarande en av Sveriges främsta handelspartners och många svenska företag är verksamma i landet. Inom EU samarbetar vi nära med Nederländerna, bland annat för att utveckla den inre marknaden och främja handel och investeringar såväl i Europa som globalt.

Sverige är ett populärt turistmål för nederländare och många nederländska medborgare bor och studerar i Sverige. Nederländerna har blivit alltmer attraktivt för svenska universitetsstudenter och många svenskar bor och arbetar i Nederländerna, inte minst vid det stora antalet internationella organisationer och myndigheter.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Nederländerna

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 32 träffar.

Laddar...