Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Nya ambassadörer till Sverige

Publicerad Uppdaterad

Fyra ambassadörer överlämnade torsdagen den 3 september 2015 sina kreditivbrev till H.M. Konungen i högtidlig audiens på Stockholms slott. Kreditivbrevet är en fullmakt utfärdad av ambassadörens statschef. I och med att brevet nu är överlämnat till Sveriges statschef kan ambassadören från i dag fullt ut representera sitt land i Sverige.

H.E. Ms. Renuka Damayanthie Rajapakse, Sri Lanka

Sri Lankas nyutnämnda ambassadör Ms. Renuka Damayanthie Rajapakse inledde sin karriär vid utrikesministeriet 1994. Sedan augusti 2014 har hon varit stationerad vid Sri Lankas ambassad i Stockholm, först som andreman och sedan februari i år som chargé d’affaries. Under åren innan dess har hon innehaft bland annat följande poster.

 • 2013-2014: Generaldirektör, ansvarig för South Asian Association for Regional Cooperation, utrikeministeriet Colombo
 • 2009-2012: Avdelningschef vid South Asian Association for Regional Cooperation, sekretariatet i Nepal
 • 2006-2007: Ministerråd vid Sri Lankas ambassad i Sydkorea

H.E. Ms. Christine Nkulikiyinka, Rwanda

Rwandas nyutnämnda ambassadör Ms. Christine Nkulikiyinkaär född 1965 och har både utbildat sig och tillbringat större delen av sitt yrkesliv i Tyskland. Hon har arbetat i utrikesministeriet sedan 1991, då hon började på Rwandas ambassad i Berlin. Ambassadör Nkulikiyinka har under de senaste åren innehaft följande befattningar:

 • 2009-2015: Ambassadör i Tyskland
 • 2006-2009: Konsult i Tyskland och då arbetat med översättningar, protokollär assistans till officiella delegationer från Rwanda, organiserat studieresor till Rwanda, lärare i interkulturell kommunikation
 • 2005-2006: Ansvarig för verksamhetsplanering inom utrikesministeriet i Kigali

H.E. Ms. Goverdina Christina Coppoolse, Nederländerna

Nederländernas nyutnämnda ambassadör Ms. Goverdina Christina (Ines) Coppoolse är född 1962 och har tjänstgjort i utrikesministeriet sedan 1992. Ambassadör Coppoolse har studerat internationella relationer. Under de senaste åren har hon innehaft bland annat följande befattningar:

 • 2012-2015: Chef för personalavdelningen vid utrikesministeriet i Haag
 • 2009-2012: Biträdande chef för Asienavdelningen vid utrikesministeriet i Haag
 • 2005-2009: Andreman vid Nederländernas FN-delegationen i Wien

H.E. Mr. Ove Ullerup, Danmark

Danmarks nyutnämnde ambassadör Ove Ullerup är född 1951 och har tjänstgjort i utrikesministeriet sedan 1980. Han har under de senaste åren innehaft följande befattningar:

 • 2003-2015: Hovmarskalk hos H.M. Drottning Margrethe II
 • 2001-2003: Biträdande utrikesråd vid utrikesministeriet i Köpenhamn
 • 1997-2001: Danmarks ambassadör i Vietnam

Kontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst