Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Tobias Billström reser till Haag

Publicerad

Den 28 september 2023 besöker utrikesminister Tobias Billström Haag för överläggningar med den nederländska utrikesministern Hanke Bruins Slot. Utrikesministern planerar även ett besök på internationella brottsmålsdomstolen (ICC) som utreder Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.

– Ansvar måste utkrävas för den ryska aggressionen, ryska krigsförbrytelser och andra brott. Ansvar kommer också att utkrävas. Straffrihet tillhör historien, säger utrikesminster Tobias Billström.

Ansvarsutkrävande för internationella brott är av hög prioritet för Sverige, i Ukraina och i övriga världen. Sverige är en stark anhängare av ICC som en grundpelare i kampen mot straffrihet. Överläggningarna mellan utrikesministern och hans nederländske kollega kommer bland annat att ta upp Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, fortsatt stöd till Ukraina samt vikten av bevarad EU-enighet. Den svenska Natoansökan kan också komma att beröras. 

Faktaruta

Sverige stödjer ICC:s åklagarkontor med sju miljoner kronor utöver det årliga bidraget till domstolen på drygt 30 miljoner kronor. Därtill har Åklagarmyndigheten sekonderat tre åklagare och Polismyndigheten sex utredare till ICC:s åklagarkontor. Sverige stöder genom Sida även ICC:s brottsofferfond (Trust Fund for Victims, TFV) med totalt 15 MSEK 2023–2025. Sverige är därmed den enskilt största givaren till TFV.

Presskontakt

Anna Erhardt
Pressekreterare hos utrikesminister Tobias Billström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-130 85 34
e-post till Anna Erhardt