Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Nr 22 Överenskommelse med Nederländerna om förlängning av avtalstiden för överenskommelsen av den 28 augusti 1995 om immunitet och privilegier för personal vid Europols narkotikaenhet (SÖ 1995:77). SÖ 1997:22-25

Publicerad Uppdaterad

Nr 22 Överenskommelse med Nederländerna om förlängning av avtalstiden för överenskommelsen av den 28 augusti 1995 om immunitet och privilegier för personal vid Europols narkotikaenhet (SÖ 1995:77). Stockholm den 20 augusti och 23 oktober 1996 Nr 23 Avtal med Zimbabwe om utvecklingssamarbete 1997-1999. Harare den 10 april 1997 Nr 24 Avtal med Sydafrika om utvecklingssamarbete 1997-1998. Pretoria den 18 februari 1997 Nr 25 Överenskommelse med Danmark, Finland, Island och Norge om ändring av överenskommelse den 3 september 1996 om tillträde till högre utbildning (SÖ 1997:13). Helsingfors den 30 juni 1997